20 വർഷത്തിലധികം OEM, ODM സേവന പരിചയം.

സാഹിത്യം

butterfly-valve-catalogue-page

ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ് കാറ്റലോഗ് 2019

DBB Ball Valve page

ഇരട്ട ബ്ലോക്കും ബ്ലീഡ് ബോൾ വാൽവും

double-eccentric-butterfly-page

ഇരട്ട എസെൻട്രിക് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ് -2019

Floating ball valves page

ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോൾ വാൽവുകൾ

Full welded Ball Valves page

പൂർണ്ണ ഇംതിയാസ് ബോൾ വാൽവുകൾ

Metal Seated Ball Valve page

മെറ്റൽ ഇരിക്കുന്ന ബോൾ വാൽവ്

Top Entry Ball Valve page

ടോപ്പ് എൻ‌ട്രി ബോൾ വാൽവ്

Trunnion Mounted Ball Valve page

ട്രന്നിയൻ മ ed ണ്ട് ചെയ്ത ബോൾ വാൽവ്